Przedstawiamy nowy skład Rady Rodziców działającej przy szkole w Sadkowie.

Przewodnicząca: Dorota Wysoczańska - Skraban
I Zastępca w-ce: Tomasz Śmietański
II Zastępca w-ce: Barbara Sitek
Skarbnik: Natalia Winiarska
Sekretarz: Anna Ruta

 Dorota Wysoczańska-Skraban