07 listopada (czwartek) o godzinie 17:00 odbędzie się spotkanie z wychowawcami i konsultacje z nauczycielami. Następnie zapraszamy przedstawicieli Rady Rodziców na spotkanie z Dyrektorem szkoły.