Zwycięzcy Międzyklasowego Konkursu Fotograficznego pt. "Książka bohaterka sesji".