Zbiory muzykoteki szkolnej do wykorzystania podczas zajęć.