Jest praca są efekty. Projekt lekturowy w klasie V b.