LOGOPEDZI W SZKOLE I PRZEDSZKOLU:

 

EWA MAJEWSKA, MONIKA KRAŚNIAŃSKA, ANNA RUDKOWSKA - PLISZCZAK

                                                                  

  

"Nie można się nie komunikować. Wszystko, co robimy - sposób siadania, zakładanie rąk, zmiana tonu głosu - jest formą komunikacji i podlega jej regułom." (James Eicher "Sztuka komunikowania się")

 

 

Wszyscy uczniowie potrzebujący wsparcia logopedycznego są objęci pomocą terapeutyczną. Każde z zakwalifikowanych dzieci ma wyznaczony dzień i godzinę ćwiczeń wpisaną do zeszytu kontaktowego. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, są prowadzone indywidualnie lub w grupie dwuosobowej. Częstotliwość i czas trwania terapii zależy od rodzaju wady mowy i stopnia jej nasilenia.